KURSİYERLERE SESLENİŞ

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, kursiyerlere kısa sürede bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı kendine amaç edinmiş beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim kurumudur. Bu misyonu yerine getirebilmek için sahip çıktığımız önceliklerimiz bulunmaktadır. Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim programlarını, çağdaş beklenti ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemek, iş hayatının beklenti ve eğilimlerini inceleyerek sunduğumuz beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimlerin içeriğini ve biçimini bu doğrultuda, iş hayatını ile bağlantılı olarak belirlemek, eğitim ve öğretim elemanlarının nitelik ve nicelikleri ve özlük haklarını belirli bir seviyeye çıkarmak, mezunlarının sosyal statü, istihdam ve özlük haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması bu önceliklerden bazılarıdır.
Öncelikli olarak Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nden beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim alan kursiyerlerin “ara eleman” statüsünden çıkartarak ve katma değer yaratan elemanlar olarak yetiştirilmektedir.
Malum olduğu üzere bir çalışan, ancak yaptığı işle bütünleştiğinde performansı artar ve mesleki bir doyum yaşar.
Bireyin kişisel özellikleri ile işin özellikleri örtüşmediğinde, birey kendisinden beklenilen performansı göstermekte zorlanır, mesleki doyum yaşama şansı azalır. Katma değer yaratmak isteyenler, bireyin kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, sunacağı beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimleri planlarken, sadece iş dünyasının değil, bireylerin de beklentilerini dikkate almaktadır.
Mesleki eğitim almak isteyen kursiyerler, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olmalı, ileride kendisi için fırsat ve tehdit oluşturabilecek özelliklerini saptamalıdır. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği de, bu saptamayı yapabilen kursiyerler hedeflerine ulaşmasında imkan sağlayacak eğitimi sunmayı gaye edinmektedir.
Katma değer yaratmada bireyin ve iş dünyasının özelliklerinin, beklentilerinin yanı sıra dikkate alınacak diğer bir husus da eğitim kurumunun kendisidir. Eğitim kurumları eğitimin yapıldığı fiziksel mekanlar olarak algılanır. Oysaki bir eğitim kurumundan bahsederken esas olan, o kurumun uyguladığı yöntem ve real dünyayla kurduğu ilişkilerdir.
Genellikle eğitim kurumlarında, okulların sahip olduğu özgün ve motive edici ortam yaratılmamaktadır. Bunun temel nedeni, kursiyer – kurum ilişkilerinin katı kurallara bağlı “resmi içerik” olarak öne sürülen yönetmeliklerle yürütülmesidir. Çağdaş toplumlarda, bu ilişkiler “saklı içerik” olarak adlandırılan, kursiyer üzerinde gözle görülür bir zorlamaya gitmeyen, doğrudan kursiyerlerin bilinçaltına hitap eden yöntemlerle yürütülür. Bu eğitim biçimi, kursiyerlere, bilimsel ve mesleki eğitim vermenin yanı sıra, kursiyerlerin empati duygularını geliştirmeyi, akranlar arası dayanışma ve centilmence rekabet etme becerileri vermeyi de amaçlar.
“Saklı içerik”, “resmi içerik” in aksine, eğitimcilerin ve kursiyerlerin eğitim sürecindeki kararlara katılımını sağlar. Bu da öğrencinin başarısına olumlu anlamda bir etki yapar.
Eğitim ve öğretme fonksiyonu eğitmenler ve öğreticiler tarafından yerine getirilir ve eğitmenler ve öğreticilerin evrensel ve objektif bir bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir. Yaşadıkları toplumun gerçeklerine sahip olmaları şarttır. Ahlaki sorumluluk duygusu yüksek, olayların geleceğini değerlendirme ve öngörme becerisi gelişmiş eğitmenlerin ve öğreticilerin yetiştirdiği kursiyerlerin, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, problem çözme yeteneğine sahip bireyler olurlar.
Kursiyerlere sunulacak bilgiler; eğitim ve öğretim alan kişilerin yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra, ekonomik getiri de sağlayabilmeli, kursiyerlerin sosyal konumunu olumlu olarak değiştirmeli ve yaşadığı toplum ile bütünleşmesini sağlamalıdır. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğinde sunulan beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimler, bu kriterler ışığında belirlenmektedir.
Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimlerde diğer önemli bir unsur da çevredir. Birey eğitim yoluyla kazandıklarını yaşamında uygular. Bu nedenle kursiyerler öğrendiklerini çevrelerine taşırlar. Eğitimde önemli verilen bilgilerin kursiyerler aracılığıyla çevrelerine aktarılabilir olmasıdır. Özellikle Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğinde verilen bilgiler, kursiyerler aracılığı ile topluma ve iş çevrelerine direkt olarak aktarılır. Elbette ki bu aktarım, hem toplumun hem de iş çevrelerinin gelişimine katkı sağlar nitelikte olmalıdır.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğini kurarken, tüm bu bahsettiğimiz unsurları dikkate aldık, kursiyerlerimizin evrensel değerlere sahip dinamik ve özgür bir ortamda, yaşayarak eğitim alabileceklerine ve aldıkları bu beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimle yaşadıkları topluma değer katacaklarına inanıyoruz. Sosyal sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı topluma faydalı, iletişim becerileri gelişmiş paylaşımcı bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkıyoruz. Kursiyerlerimizin de katkısıyla hedefimize ulaşacağımızdan eminiz.

Dernek Genel Başkanı
Fatih ÇİNTAY

KURUMSAL KÜLTÜRÜYLE BEKAMETEDER

Dernek Kültürümüzde, bir çizgiyle başlar her şey… Mükemmel forma kavuşmak için bilim, birikim, teknik ve sanat noktalarından ilerleyerek kusursuz bir akışla bütüne ulaşılırız. Her yeni tecrübeyle kuvvetlenen bu kültür, derneğimizin imzasını taşıyan tüm projelere nüfuz eder. Ortaya çıkan her işte, en küçük ekiplerden en kalabalık birimlere kadar birbirine güvenle bağlı, kurumun felsefesiyle yaşayan, yetenekli ve değerli insanların dokunuşlarına rastlanır.

DEĞERLERİMİZ

Kaliteyi nitelikli insan kaynağının yarattığına inanan Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak, her geçen gün gücüne güç katarak büyümekte ve Türkiye’nin kalitesiyle adından söz ettiren derneği olmayı hedeflemektedir. Büyümenin olmazsa olmazı alt yapıya yatırımlar yaparken, en önemli yatırımın insan kaynağı olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışanlarımıza uzmanlık alanlarında en güncel eğitim imkanlarını sunmaya ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaya özen gösteriyoruz.

Çünkü bizim için kalite insandan başlar…

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ - DESTEKÇİLERİMİZ - PROJE ORTAKLARIMIZ

Dinamik ve tecrübeli ekibimiz, sistematik beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim, öğretim süreçlerimiz, güçlü çözüm ortaklıklarımız ve destekçilerimiz ile bu heyecanı sizlerle paylaşmak ve sizlerin de “Güvenilir Yol Arkadaşınız” olabilmeyi diliyoruz.

MAGNA KUAFÖR
PURE
BIC
LEONE
PAKEL MİMARİ
PANZERCROM
YENERER
% 100
KAYNAK EĞİTİM
KASS
MTS KAYNAK
TSF
DR. LASTİK

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.