Komisyonlar

Dernek Komisyonlarının kuruluş amacı; Ulusal ve Uluslararası platformlarda yer alan ve alacak politikalar/uygulamalar konusunda beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim üzerine görüş oluşturmak ve üyelerimizin bu politika ve uygulamalardan maksimum faydayı elde etmeleri, dernek üyeleri arasında ortak paydalar ve dernek kültürü oluşturulması amaçlanmış olup dernek üyelerinin iş hayatlarında ve özel yaşamlarında danışacakları ve bilgi alışverişinde bulunacakları topluluklarda görev almalarını sağlamaktır.

Ayrıca, dernek üyelerinin ve çalışanlarının çalışma ortamlarını kolaylaştırıcı, gelişme ve rekabetçiliklerine katkı sağlayacak uygulamaların sunulabilmesi için tespit ettikleri stratejileri, Genel Sekreter üzerinden, Yönetim Kuruluna önermektir. Komisyonlar bu faaliyetlerini gerekli hallerde oluşturulacak Alt Komisyon ve çalışma gurupları ile de destekleyerek yürütebilirler.

Komisyonlar düzenli olarak 4 (Dört) ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları görüşürler. Toplantı gündeminin belirlenmesinde Genel Sekreter ile koordinasyon sağlarlar

Komisyonlarda kararlar mutabakat ile alınır. Mutabakatın sağlanamadığı konular karar için Genel Sekretere sunulur. Komisyon toplantılarına geçerli mazeret bildirmeden üst üste iki kez katılmayanın üyeliği düşer yerine sıradaki yedek üye Komisyon Başkanı tarafından davet edilir. Üyeliği düşen üyenin durumu gerekçeli olarak Genel Sekretere raporlanır.

Komisyonlar bütçesi/kaynağı tahsis edilmemiş hiçbir harcamayı yapmazlar, Genel Sekreter onayını almadan doğrudan veya dolaylı derneği yükümlülük altına sokan bir bağlantıya geçemezler. Komisyonlar; dernek ve üyeler dışındaki kurum ve kuruluşlarla görüşme ve ilişkileri Genel Sekretere önceden bilgilendirerek yaparlar. Onay alınmayan hiçbir görüşme ve ilişki içine giremezler. Genel Sekreter Komitelerin içerisinde ve komiteler arasında koordinasyonun nasıl ve hangi yollar ile sağlandığını izler ve koordineyi arttırmaya yönelik öneriler yapabilir. Bu amaçla Genel Sekreter uygun gördüğü komisyon toplantılarına katılabilir. Komisyonlar içerisinde ortaya çıkan anlaşmazlık/çatışma konularını çözüme bağlar, komisyon çalışmalarının amaç doğrultusunda yürütülmesine katkıda bulunurlar.

Komisyonlar Genel Sekreter’e karşı sorumludurlar ve raporlamalarını Genel Sekreter’e yaparlar.

Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Dernek Komisyonu Başkanlarına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Komisyonlarda görev almak için gereken şartlar;
1. Dernek asıl üyesi olmak,
2. Komisyon çalışma konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3. Komisyon toplantılarına katılmayı garanti etmek, komite çalışmalarını desteklemek için komisyon toplantıları dışında da konulara zaman ayırabilmek,
4. Komisyon tarafından alınmış kararlar doğrultusunda sorumluluk yüklenmek.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.