Eğitim ve Kültür Hedefleri

Eğitimle kültür arasında da karşılıklı bir etkileşim vardır. Eğitim, bir toplumun var oluşunu ve ilerleyişini güvenceye almak amacıyla üyelerine gerekli bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıplarını aktarması sürecidir. Eğitimle yetişkin kuşaklar, yetişmekte olan kuşakları toplumsal yaşama hazırlar, toplumun kültürünü çocuk ve gençlere aktarırlar. Topluma yeni katılan her üye, toplumun kültürünü eğitim yoluyla öğrenir ve eğitim toplumun ve kültürün bir ürünüdür. Bilimsel düşüncenin ön planda tutulduğu toplumlarda eğitim, kişinin ve toplumun yaşamını değiştirebilme gücüne sahiptir.

Kültür, insanın icra ettiği tüm alanları kapsar. Yani, materyallerle ilgili yaşam güvencesinden hareket ederek, sosyal yaşam düzenleri üzerinden geçip, estetik ve değerlere uyumlandırılmış çevre şartlarına kadar uzanır.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği toplumsal, ekonomik ve siyasal işlevleri yerine getirerek bireyin; toplumun ve çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline gelmesine yardımcı olmak için çalışmalar yapacaktır. Değişen dünya karşısında mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının giderilmesi ve bu konuda toplumun ve iş piyasasının isteklerinin belirlenmesi, hedef analizleri içerik tespitlerinde temel faktörlerdir.

Dernek olarak beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimler düzenlerken kursiyer ve öğrencilerimizin belirgin veya gizli olarak düşey ve yatay ilişkiler altında kültür unsurlarına değer verir ve buna uygun planlar kurar ve uygularız.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.