Beceri Kazandırma İle İlgili Hedefler

Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlanan Beceri Kazandırma, derneğimizin ana kuruluş maddelerindendir. Özel beceri kazandırma kişilerin sosyal çevrelerinde kendilerinin, ailelerinin ve iş hayatında çalışma arkadaşları karşısında sosyal statülerinin arttırılması, gelir ve refah seviyelerinin daha iyi koşullara gelmesi amacıyla gelişimlerine katkı sağlamak ana feyzimizdir. Bunun asıl etkisi yaşadığı toplumun refah seviyesini arttırmaktadır. Daha iyi koşullarda yapılan çalışma hayatı yaşadığı ülkeye ve daha sonra tüm dünyaya değer kazandıracaktır.

Eğitim Yaklaşımımız: Evrensel Beceri Yöntemi
Evrensel beceri kursiyer ve öğrencilerimizin ihtiyaçları ve farklı disiplinlerden gelen eğitimcilerimizin deneyimleri ile yıllar içinde gelişen, gelecekte de yapılanmaya devam edecek olan bir eğitsel modeldir. Eğitim modelimiz yapısını insan gelişiminin doğasından alır ve modeli oluşturan dinamik, temelde kursiyer ve öğrencilerimizin dünya ile kurduğu ilişkinin işleyiş biçimidir. Kazanılması ve öğretilmesi gerekenle, olması gereken değil; bakmakla, görmekle, ilişki kurmakla yola çıkarız. Eğitmen ve Öğretmen kursiyer ve öğrenci ilişkisi kurulmaya başlarken bireye özgü ihtiyaçlar da belirlenmeye başlar.  Kursiyer ve Öğrencilerimize olabildiğince farklı eğitmen ve öğretmenlerle ve pratik ve teorik eş zamanlı çalışma planları yaparız. Hem farklı ilişki biçimleri kurma hem de farklı disiplinlerin yaklaşımı ile tanışma olanağı sunmuş oluruz. Kursiyer ve Öğrencilerimizin tek bir uğraşı vardır; beceri kazanmak, mesleki ve teknik eğitim almak ve kendilerini geliştirmek. Evrensel beceri eğitim modeli kursiyer ve öğrencilerle birlikte evrilmekte olan bir eğitim yaklaşımıdır. Çünkü hızla değişen dünyanın yeni ihtiyaçlarını önce iş hayatında gözlemliyoruz.  Kursiyer ve öğrencileri yaşayan ve tüm canlılığı ile dış dünya ile iletişim kuran özünü bütün yaşamına yaymaya çalışan, onu merak etmeye, öğrenmeye ve dünyayla birlikte hareket etmeye Mesleki Beceriler, Bilgi ve Yetkinlik kazandırmaya teşvik ediyoruz.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.