Üyelerin Görev ve Yetkileri

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde kayıtlı olan üyelerin görev yetkileri şu şekildedir;
Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri
1. Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
2. Dernek toplantılarına katılmak ve görüşlerini bildirmek,
3. Üyelik aidatlarını zamanında ödemek,
4. Üyesi olduğu Dernek tanıtımını yapmak,
5. Dernek adını lekeleyici ve itibarını zedeleyici işler ve uygulamalardan uzak durmak,
6. Dernek Genel Başkanının vereceği diğer görevleri yürütmek.

Misafir Üyelerin Görev ve Yetkileri
1. Dernek Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmadan katılan (ayrı bir bölümde izleyebilirler) Dernek organlarında ve uzmanlık komiteleri ile Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alamayan üye grubudur.
2. Dernek haberleşme ağında yer alabilir, dernek etkinliklerine katılabilirler,
3. Koşulları sağlaması kaydı ile talebi halinde Asıl Üyelik statüsü kazanabilirler.

Onursal Üye
Onursal Üyelerin dernek organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Dernek toplantılarına oy hakkı olmadan (ayrı bir bölümde izleyebilirler) katılabilirler. Onursal Üyeler aidat ödemezler.
Onursal Üyelik payesi, Asıl veya Misafir Üye olanlara verildiği taktirde, Asıl veya Misafir Üyelik statüsünü değiştirmez.

Onursal Başkan
Onursal Başkan/lar Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar, ayrıca Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir.
Ayrıca Onursal Başkan/lar, Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar. Onursal Başkan/larının aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.