Bekameteder’de S.E.Ç

SAĞLIK: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği çalışanlarının, hizmet verdiğimiz kişi ve kurumların sağlığını sürdürebilecek ve koruyabilecek şartların oluşmasını sağlıyoruz.

EMNİYET: Toplumsal bilinç, gayret ve sorumluluklarımız ile tüm iş kazalarını, mesleki hastalıkları, yaralanmaları ve zayiatları önleyebileceğimize inanıyoruz.

ÇEVRE: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği çalışanlarının, hizmet verdiğimiz kişi ve kurumların üzerinde çevre farkındalığı yaratmayı, doğal kaynakların ekonomik kullanımına ve çevreye karşı olan ilgiyi sürekli olarak artırmayı amaçlıyoruz.

 

SAĞLIK: Sağlık açısından periyodik kontroller düzenli olarak yapılmakta olup hizmet, eğitim ve faaliyetlerimizde öncelikle önem verdiğimiz unsur, “İNSAN”dır. Bu nedenle Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği çalışanlarının sağlıklı olarak işe başlaması ve sağlıklarını koruyarak çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlamaktayız.

Tüm çalışanlarımızın, mevzuata uygun işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaptırmaktayız. 

Ayrıca kurumumuzun çalıştığı sağlık kuruluşları ve işyeri hekimimizin değerlendirmeleri neticesinde, çalışanlarımızın yaptığı işe özgü gerekli tetkikleri belirler ve sürekli takip ederiz.

Çalışanların performansı takip edilmekte ve koruyucu hekimlik anlayışı ile mesleki ve teknik eğitimlerimizde gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Derneğimizde yeterli sayıda sertifikalı ilkyardımcılar, her bölüme denk gelecek şekilde homojen olarak dağıtılmıştır.

EMNİYET: Çalışmalarımızı ISO 45001.2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetiriz.

Mevzuata, standartlara ve prosedürlerimize uygun, topluma saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

Güvenlik kültürümüzü üst seviyede tutabilmek için, deneyimli teknik personelimiz, sertifikalı uzmanlarımız ve işyeri hekimimiz tarafınca periyodik olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerimizi ve acil durum planlarımıza göre tatbikatlarımızı yaparız.

Acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yürütülebilmesi için görevlendirilen kişilerin hazırlıklı olmasını, uygulamadaki performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirme yapılmasını sağlarız.

ÇEVRE: Çevre ile ilgili tüm yasal uygunluk yükümlülüklerini yerine getiren Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimde yasal yükümlülükler haricinde de geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmaktadır.

Atıkların kaynağında azaltılması konusunda, atıkların geri dönüşümü ve bertarafı ile ilgili olarak Bakanlık onaylı yetkin firmalar ile çalışmalarına devam etmektedir.

Geri dönüştürülebilir atıklarımızı plastik, metal, kağıt, cam olarak ayrı atık toplama kutularında biriktirerek geri dönüşüm firmalarına teslim eder ve atık miktarlarını sürekli izleriz.

Periyodik aralıklarla çıkan emisyon ölçümleri alınarak, sadece dernek çalışanlarının değil hizmet ve eğitimden etkilenebilecek herkes düşünülerek iş hijyeni takibi yapılmaktadır.

Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayabilmek için; enerji ve su tüketimimizi azaltmaya yönelik teknolojik yenilikleri takip ederiz ve çalışmalarımızda uygulamaya geçiririz.

İŞ GÜVENLİĞİYalın eğitim prensibini İş Güvenliği ile entegre eden derneğimizde düzenli olarak aylık 5S değerlendirmeleri yapılmakta, kullanılan eğitim materyalleri ve ekipmanlarının periyodik kontrolleri haricinde bakım ekibi ile sürekli denetimler ve iyileştirmeler planlanmakta, yasal zorunlukların getirdiği tüm kayıtlar düzenli olarak tutulmakta ve yıllık eğitim planları haricinde de gerekli görüldüğünde plan dışı eğitimler ile dernek çalışanlarının bilgilendirilmelerine önem verilmektedir.

EĞİTİMBeceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, senelik eğitim planını hazırlarken Mesleki Yetkinlik, Yönetim Sistemleri, Eğitim ve Hizmet Kalitesi, İş Güvenliği ve Sağlığı, Çevre konularının hepsini göz önüne almakta ve sene içinde denetimler ve incelemeleri sonucunda gerekli duyduğu konular ile ilgili olarak plan dışı eğitimler düzenleyerek konusunun uzmanı kişi, kurum ve kuruluşlardan destek almaktadır.

Yapılan tatbikatlar ve düzenlenen eğitimler sayesinde İş Güvenliği kültürünü benimseyen kadromuzla hedefimiz, İş Güvenliği disiplini ve kültürü ile hizmet verdiğimiz sektörün önde gelen örnek derneklerinden biri olmaktır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.