Onursal Başkanlar

Dernek başkanlığı yapmış olup derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları bulunanlardan Genel Kurul tarafından uygun görülenlere Onursal Başkanlık payesi verilir.

Buna ilişkin oylama; Dernek başkanlığının istifa vb. nedenle boşalması durumunda yapılacak ilk Genel Kurulda, başkanlığın Genel Kurulda Yönetim Kurulu değişikliği sonucunda meydana gelmesi durumunda aynı Genel Kurulda yapılır. Ayrıca Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile her zaman bu unvan verilebilir. Onursal Başkan/Onursal Başkanlar Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar, ayrıca Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir.

Ayrıca Onursal Başkanlar, Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar. Onursal Başkanlarının aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Yönetim Kurulu, Onursal Başkan olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması, Onursal Başkan Payesi verilen kişilerin yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemesi, kanunlar ve yasalar önünde hakkında suçlayıcı herhangi bir şikayet ve dava açılması halinde, Onursal Başkanlığın askıya alınmasına ve/veya sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.