Mesleki İş Güvenliği Eğitimleri

֍ Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ İşyeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi
֍ İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimi
֍ Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
֍ Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi
֍ İskele Güvenliği İskele Kurulumu Eğitimi
֍ GWO Rüzgar Türbinleri için Temel İş Güvenliği Eğitimleri
֍ Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
֍ Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
֍ Sapancı, İşaretçi ve Bayrakçı Eğitimi
֍ İnşaat İşleri Genel Güvenlik Bilinci Eğitimi
֍ Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
֍ Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
֍ Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
֍ Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
֍ İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Metal ve Makine Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Yer Altı Maden Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Yer Üstü Maden Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Otel ve Konaklama Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Büro Hizmetleri Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
֍ Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
֍ Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
֍ Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
֍ Tozlu ve Dumanlı Ortamlarda İş Güvenliği Eğitimi
֍ Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
֍ Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
֍ Düşmeler ve Düşen Objeler Eğitimi
֍ Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
֍ İşyerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi
֍ Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
֍ İş Yerinde Biyolojik ve Psiko Sosyal Risk Etmenleri Eğitimi
֍ İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi
֍ İş Kazası Raporlama ve Soruşturma Eğitimi

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.