Eğitim ve Kültür Komisyonu

Eğitim ve Kültür Komisyonu Teşkili
Eğitim ve Kültür Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Eğitim ve Kültür Komisyonu Üyeleri, dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Eğitim ve Kültür Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Eğitim ve Kültür Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Eğitim ve Kültür Komisyonun Görev ve Yetkileri
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim konularında kısa metrajlı eğitici filmler hazırlanması,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim konularında düzenlenen eğitimlerde çekilen fotoğraflarla fotoğraf sergileri açmak ve derneğin tanıtımının yapılması,
֍ Derneğimiz tarafından verilen eğitim ve öğretimlerde yepyeni bakış açıları ve topluma uyum yönünde öneriler getirmesi,
֍ Derneğimizdeki beceri kazandırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini arttırmak ve katkı sağlamak amacıyla uluslararası ilişkileri güçlendirmek,
֍ Sanayi ve hizmet sektöründeki kişi, kuruluş ve kurum temsilcileri ile istihdama yönelik ortak projeler üretmek için çalışmalar yapmak,
֍ Gerekli hallerde, diğer komisyonlar ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak ve ortak projeler hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak,
֍ Derneğin düzenlediği ve/veya düzenlenmesinde katkıda bulunduğu beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim-öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından incelemek, raporlar hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.