Göçmen ve Sığınmacılarla İlgili Hedefler

Ülkemizde bulunan yaklaşık 5 milyon civarında yaş ortalaması 32,4 olan göçmen ve sığınmacıya özel bir “misafir” statüsü verilerek “geçici koruma” sağlanmıştır.

Geldikleri ülkede yaptıkları iş ve mesleklerinin göç ettikleri ülkelerde icra edememeleri yüzünden etnik ve sosyoekonomik farklılıklar yaşamaktadırlar.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak işte bu konular dikkate alınarak kapsayıcı teknik ve mesleki eğitimleri araştırmak, planlamak ve düzenlenmesini mümkün olduğunca kullandıkları ana dil üzerinden verilmesi sağlanacaktır.

Aynı zamanda beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimler düzenlenirken eğitime katılan göçmen ve sığınmacılara Türkçe, İngilizce ve/veya ihtiyaç duydukları dil eğitimleri de verilecek bu şekilde kendilerine, ailelerine, yaşadıkları topluma ve ekonomiye katkı vermeleri amaçlanmaktadır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.