İlke ve Değerlerimiz

Önce “İnsan”
Önce insan anlayışı ve yaşam kalitesini ön planda tutarak tüm birey, kurum ve kuruluşlara kaliteli ve günün koşullarına uygun teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim hizmet sunarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği
“Sıfır Kaza” Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği için hem bir hedef hem de bir başarıdır. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, ofislerinde ve ilgili tesislerde çalışan tüm personelini, hizmet alan kişi, kurum, kuruluşları ve çevreyi korumak için Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını sürekli olarak uygulamaktadır.

Bu politikalar, doğabilecek her türlü tehlike, kirlilik, risk ve kazalara karşı korumayı içerir.

Çevreyi Koruma
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, uyarılar, şikayetler ve isteklere bağlı olarak önceden tahmin edip, harekete geçmeyi ve böylece olası çevre zararlarının ortaya çıkmasını önlemeyi ve özenli kullanım yoluyla hem doğal kaynakları hem de ekolojik yapıyı uzun süreli olarak güvence altına almayı hedeflemektedir.

Sorumluluk
İşleri ve görevleri sahiplenmeye, bunlarla ilgili sorumluluk almaya ve olması gerektiği gibi gerçekleştirmeye özen gösteririz. Derneğin misyonu, vizyonu, değerleri, hedef ve amaçlarını anlayarak, benimseyerek ve sahiplenerek çalışırız.

Karşılıklı Sevgi, Saygı ve Hoşgörü
İlişkide bulunduğumuz tüm birey, kurum ve kuruluşlarla iletişimimizde karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye önem veririz.

Dürüstlük ve Şeffaflık
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptıklarımız arasındaki tutarlılık ve uyuma özen gösteririz. Tüm birey, kuruluş ve kurumlarla iletişimimizde açık olmaya dikkat eder ve etik bir işbirliğine önem veririz.

Güvenilirlik
Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim, danışmanlık sektörünün temelinde güvenin yattığının bilinciyle derneğimizin, çalışanlarına, derneğimizin hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verilir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulur.

Hız
Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri bulma, geliştirme ve derneğimize adaptasyonunu sağlamak tüm dernek çalışanlarımızın temel amacıdır.

Yenilik
Tamamlanan ve devam eden beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimlerin detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi çözümler sürekli araştırılır ve geliştirilir.

Yaratıcılık ve Farkındalık
Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi, mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeyi ve yaratıcı düşünmeyi destekleriz ve fırsatları değerlendirmeye özen gösteririz.

Çalışkanlık
Topluma ve çevreye saygı göstererek sürekli gelişim ve yükselmek için çalışırız.

Dinamik, yaratıcı, yenilikçi ve başarıyı hedefleyen bir ekip olarak deneyimlerimizi bizi daha çok geliştirecek şekilde paylaşırız.

Tarafsızlık
Derneğimiz çalışanlarına, kursiyerlere,  tedarikçilere, firma dışındaki kurum ve kuruluşlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşılmaz, hiçbir ortam ve koşulda ayrımcılık yapılmaz.

Uygunluk
Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyulur.

Gizlilik
Başta derneğimizden hizmet alan kursiyer, işletme, kuruluş ve kurumların bilgileri olmak üzere çalışanlar, tedarikçiler ve hizmet verilen kurum ve kuruluşlar ile ilgili her türlü bilgi, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşılmaz.

Kursiyerlere özel çözümler
Her işletme nevi şahsına münhasırdır. Bu nedenle her kursiyer, işletme, kuruluş ve kurumlar için üretilen çözümler de onun yapısına, kültürüne ve iş süreçlerine özel olarak geliştirilir.

Gerçekçi ve etkin uygulamalar
Üretilen çözümlerin, hayata geçirilebilirliği ve uygulanabilirliği esastır. Çok akılcı olduğu halde uygulanamayacak çözümlerden kaçınılır. Üretilen her türlü bilgi, belge ve yöntemin hizmet verilen kişi, kurum ve kuruluşların iş hayatında etkili ve kalıcı sonuçlar doğurmasına odaklanılır.

Ana Yönetim İlkelerimiz
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, yönetiminde ve tüm ilişkilerinde çağdaş bir anlayışı ve aşağıdaki ilkeleri benimser ve uygular;
֍ Kurumsal Yönetim Yaklaşımı,
֍ Etik İlkeler,
֍ Gizlilik İlkesi.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.