Sanat Komisyonu

Sanat Komisyonu Teşkili
Sanat Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Sanat Komisyonu Üyeleri, dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Sanat Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Sanat Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Sanat Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Sanat Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Sanat Komisyonunun Görev ve Yetkileri
֍ Dernek üyeleri arasında dayanışmayı arttırmak,
֍ Dernek üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için çeşitli tiyatro, konser, sergi ve spor etkinlikleri düzenlemek, yemekli toplantılar yapmak, geziler organize etmek,
֍ Dernek üyelerine çeşitli etkinlikler ve hobiler edinmelerini sağlamak,
֍ Okuma günleri tertiplemek ve katılımı arttıracak çeşitli etkinlikler düzenlemek,
֍ Planlanan ve organize edilmesi düşünülen tüm aktiviteler ile alakalı projeleri hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.