Neden Üye Olmalısınız?

Derneğimiz, üyelerine üç ana alanda değer yaratmayı hedeflemektedir;
1. Temsil
Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri ve mevzuatı yakından izler, düzenleyici kurum ve ilgili kuruluşlara üyelerinin ortak görüşlerinin iletilmesinde köprü rolü oynar.

Ulusal ve uluslararası camiada Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitimin temsil edilmesi, iş dünyasında bilinirliğinin artırılması, Eğitim Yaklaşımımız olan Evrensel Beceri Yönteminin ilk planda kursiyer ve öğrencilerimize daha sonra hizmet verilen sektörlerdeki kuruluş ve kurumlara entegrasyonu amacıyla eğitim, öğretim ve iletişim çalışmalarını yürütür.

2. Mesleki Gelişim
Çalışma Komisyonları: Dernek bünyesinde hizmet verilen kursiyer ve öğrencilerimize mevzuat, eğitim ve iletişim konularında yardımcı olmak için Eğitim ve Kültür Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Sanat Komisyonu, ARGE Komisyonu grupları oluşturulmuştur. Her üyenin bir komisyon grubuna dahil olarak aktif rol olması teşvik edilmektedir.

Beceri Kazandırma: Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlanan Beceri kazandırma, derneğimizin ana kuruluş maddelerindendir. Özel beceri kazandırma kişilerin sosyal çevrelerinde kendilerinin, ailelerinin ve iş hayatında çalışma arkadaşları karşısında sosyal statülerinin arttırılması, gelir ve refah seviyelerinin daha iyi koşullara gelmesi amacıyla gelişimlerine katkı sağlamak ana feyzimizdir. Bunun asıl etkisi yaşadığı toplumun refah seviyesini arttırmaktadır. Daha iyi koşullarda yapılan çalışma hayatı yaşadığı ülkeye ve daha sonra tüm dünyaya değer kazandıracağına inancımız tamdır.

Mesleki ve Teknik Eğitim: Hizmet verdiğimiz Mesleki ve Teknik Eğitimdeki uyguladığımız politika ve uygulamalar aracılığıyla derneğimizin, hizmet verdiğimiz kişi, kuruluş ve kurumların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaya yönelik tasarlanmakta, hem inovasyonu ölçme yollarını geliştirme hem de inovasyonu anlamaya odaklanmaktayız.

Eğitim Programları: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, eğitim ve öğretimde yüksek standartları ve mükemmelliği yakalamaya yönelik farklı konu ve seviyelerde eğitim programları düzenlemektedir. Eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra üyelerine yönelik olarak ekonomi, strateji, mevzuat ve güncel konularda üye panelleri ve toplantılar da düzenlenecektir.

Hedefler: Mesleki Eğitimde İnovasyon Hedefleri, Mesleki Eğitim Olmayan Kişilerle İlgili Hedefler, Eğitim ve Kültür Hedefleri, Kadınların İş Gücüne Yeterli Katılımının Sağlanması İle İlgili Hedefler, Kadın Hakları Hedefleri, Gençlerle İlgili Hedefleri, Göçmen ve Sığınmacılarla İlgili Hedefler, Beceri Kazandırma İle İlgili Hedeflerimiz dernek yönetimi tarafından hazırlanmış olup bu hedeflere varmak için ulusal ve uluslararası kişi, kuruluş ve kurumlarla görüşmeler yapılıp hizmet verdiğimiz kursiyer ve öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile alakalı çalışmalar yapılacaktır.

Bilgi Üretimi ve Paylaşımı: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim ile alakalı çalışmalarımızda, sektöre veri ve bilgi kaynağı sağlayacak araştırmalar, anket çalışmaları, yayınlar, raporlar vb. çalışmalar yürütülecektir. Oluşturulan tüm bilgi ve materyaller üyelerimiz ile açık platformlarda ve internet üzerinden paylaşılacaktır.

3. Mesleki Buluşmalar ve İşbirlikleri
Üyelerimiz Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olarak iş hayatında çalışan ve işveren arasında oluşturulacak ağa katılmış olmaktadırlar. Üyelerimize yurt içi ve yurt dışında eğitim ve öğretim gördükleri dallarda çalışma olanakları bulmaları için etkin ortamlar yaratılacaktır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.