Kadın Hakları Hedefleri

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, ilk planda dernek çalışanlarımız ve dernek üyelerimiz daha sonra yaşadığımız topluma aidiyet duygusu ile altta verilen Kadın Hakları Bildirgesi maddelerinin takipçisi olacaktır;
֍ Kadınlar özgür doğarlar, özgür yaşarlar ve erkeklerle eşit haklara sahiptirler.
֍ Her siyasi topluluk, özgürlük, güvenlik, mülkiyet ve baskıya karşı koyma anlamında kadınların ve erkeklerin haklarını korumak zorundadır.
֍ Devletin egemenliği, kadın ve erkeklerin birliği olan ulusa dayanır.
֍ Kadınların doğuştan sahip oldukları haklar, erkeklerin baskısı yüzünden engellenmektedir. Bu engellemeler, her şekilde ortadan kaldırılmalıdır.
֍ Her türlü yasal düzenlemeler ve genel ahlak kuralları topluma zarar veren bütün kötü davranışları ortadan kaldırır.
֍ Yasal düzenlemeler yapılırken, kadın ve erkek sürece katılmalıdır. Yasalar herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Kadın ve erkek ayırımı yapılmadan herkes bütün mevkilere kabul edilmelidir.
֍ Kadınlar ayrıcalıklı haklara sahip değildir ve erkeklerle birlikte aynı yasalara tabidirler.
֍ Yasaların koyduğu cezalar zorunlu durumlar içindir ve kadınlar, suç teşkil eden davranışları yüzünden yasalara başvurulmadan cezalandırılamaz.
֍ Suçlu bulunan kadınlara, sadece yasaların öngördüğü cezalar uygulanmalıdır.
֍ Kadın veya erkek, hiçbir kimse düşünceleri yüzünden mahkum edilemez.
֍ Kadınlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler, bu onların en önemli hakkıdır.
֍ Kadınların hakları güvence altına alınırken, onlara bir ayrıcalık tanınmamalıdır.
֍ Vergi ödemede kadınlar ve erkekler arasında bir ayırım yoktur, herkesten eşit katkı talep edilir.
֍ Kadınların, erkeklerle eşit vergi ödeme ilkesi, sadece vergilerin toplanması ve kullanılması sürecine kadınların katkıda bulunmaları durumunda kabul edilir.
֍ Kadınlar kamu harcamalarına erkeklerle birlikte katılırlar ve gerektiğinde resmi makamlardan mali konularda bilgi talep edebilirler.
֍ Anayasa, hakların güvence altına alındığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin kabul edildiği bir toplumda olur. Bireylerin çoğunluğu, yasaların yapımına katılmalıdır.
֍ Kadın için de erkek için de mülkiyet hakkı vardır.

Derneğimiz, özellikle hangi haklara sahip olduğunu bilmeyen veya problemlerini nereye yansıtacağını bilemeyen kadınlara, danışmanlık hizmetleri verecek ve kadınların topluma kazandırılması amacıyla Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitimler ile iş ve meslek sahibi olmaları sağlanacak ve demokrasinin temel ilkeleri olarak kabul edilen eşitlik ve ayrımcılık ilkelerinin bütün yasal düzenlemelerde ve uygulamada yerleşmesinde etkili olacaktır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.