Etik Kurulu

Etik Kurul üyeliği için en az 7 (Yedi) yıldır dernek üyesi olma koşulu vardır.

Etik Kurul’un çalışma yöntem ve ilkeleri, bir disiplin yönetmeliğiyle belirlenir. Yeni kurulan bir Dernek olduğu için 7 (Yedi) yıl sonunda Etik Kurul Üyeleri seçilecek ve görevlendirileceklerdir.

Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Etik Kurul oluşturulması için gereken şartların sağlanması sonrasında dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin sağlanması koşuluyla talep edilen Etik Kurulu oluşturulacaktır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.