Kalite

Kalite Güvence
Kalite güvence sistemimiz; sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiş, hizmet verilen kişi, kuruluş, kurumların ve dernek çalışanlarının beklentileriyle ve isteklerine duyarlı, katılımcı, demokratik ve öğrenen yönetim, çalışanın eğitimi, kurumsal planlama ve gelişim için bilimsel ve teknolojik araştırma yapma, özgün ve öncü olma ilkeleri ve anlayışına dayalı mekanizmalara sahiptir.

Sürekli iyileştirmeyi sağlayan planlama, plan doğrultusunda uygulama, uygulamayı izleme ve başarımı ölçme, ölçüm sonuçlarını değerlendirerek zayıflıkları giderecek veya başarıyı kalıcı kılacak uygulamaları planlama döngüsü kalite güvence sistemimizin temelini oluşturmaktadır.

Kalite Kontrol
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kişi, kuruluş ve kurumlara zamanında, güvenilir ve profesyonel beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim hizmetleri sunabilecek kapasitede bir dernektir. Tecrübeye, teknik bilgiye, çevre bilincine ve iş ahlakına verdiği önemle sürekli gelişmeyi ve hizmet kalitesini sürekli arttırmayı ilke edinmiştir. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmanın ne demek olduğunu ve ne derece önemli olduğunun farkındayız.
Her zaman yanınızdayız ve her zaman birlikteyiz…

֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimde yetişmiş, deneyimli, kalifiye personele sahiptir.
֍ Deneyimli ve yetkin personeli ile Türkiye’nin her yerinde beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim hizmet organizasyonu yapabilecek kapasitededir.

֍ ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan derneğimiz bu belge ve standartlarına uygun ve sistem gerekliliklerine hassasiyetle uyularak çalışmalar yapılmaktadır.
֍ Beceri kazandırma, eğitim ve öğretimde kullanılacak hammadde ve sarf malzemeleri ayrıca hizmet alınan tüm tedarikçilerin, akreditasyonları, kalite belgeleri ve sağladıkları tüm malzemelere ait EN normlarına uygun sertifikaları sorularak titizlikle seçilmektedir.
֍ Sürekli gelişen ve buna bağlı değişim anlayışıyla dernek personeline gereken tüm eğitim ve materyalleri sağlayarak çalışanlarına da yatırım yapmaktadır.

Her türlü ölçüm verisi, kalite yönetim sisteminde bulunan formatlara kaydedilmekte ve sistemin yasal sorumluluğu bitene kadar saklanmaktadır.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde, Kalite kontrol edilmez. Tüm dernek çalışanları kalite kontrolcü olarak çalışmaktadır. Bu anlayış adına Kalite Çemberleri içeresinde beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimlerin her geçen gün bir önceki günden daha kalitesi olmasına çalışılır.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde dernek olarak ve ayrı ayrı her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz kişi, kuruluş ve kurum memnuniyeti sağlamaktır. Mükemmellik bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve derneğimizin kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur. Hizmette bulunduğumuz her alanda bu temel ilkeler ile hareket etmekteyiz.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.