Sıkça Sorulan Sorular

GENEL

2005 yılında temelleri atılan derneğimiz, 2021 yılında dernek statüsü aldı.
Dernek genel merkezimizin adresi şu şekildedir: Ataşehir Mahallesi 8001/3 Sokak B Blok No: 7/1 D: 28 Çiğli / İzmir
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğinin ofis ve şubesi bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulması halinde bahsi geçen ofis ve şubeler kurulacaktır.
Derneğimiz ihtiyaç kapsamında tek başına ya da diğer Sivil Toplum Kuruluşları birlikte hareket ederek başka ülkelerde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında hizmet verecektir.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim çalışmalarında amacımız üyelerimizin ve toplumun eğitim ve kültür düzeylerinin gelişmesini, teknoloji, fikir alışverişi ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, Öğrenme ve öğretmenin temel bir hak olduğu bilincinden hareketle; her düzeyde, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim alanındaki farklı yaklaşım ve uygulamaları kendi çalışma alanı içerisinde görerek, alternatif modeller üzerinde araştırma yapmak, yeni modeller geliştirmek, bunları uygulamak, mevcut uygulamalara yardımcı olmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak, Araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak. Gerekli görüldüğünde bu projeleri gerçek ve tüzel kişilerle fikir teatisinde bulunmak. Bununla ilgili olarak iş hayatını desteklemek ve kişisel gelişimlerini sürdürmeleri için çalışmalar yaparak üyeler arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, aynı şekilde ülkemizde bulunan göçmen ve sığınmacıların aynı hak ve koşullarda yararlanmasını sağlamak, Mesleği olmayan kişilerin teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek meslek sahibi olmalarını ve istihdam edilmelerini sağlamak, Mesleğinde yetersiz kişilerin mesleki bilgilerini teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek mesleki gelişimlerini sağlayarak iş hayatında nitelikli ve sertifikalı çalışanlar olarak mesleklerinde çalışmalarına devam etmelerini sağlamak, Sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim ve öğretim alanları oluşturmak, İşgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerimizin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak, Çalışan ve çalışmayan kişilere, kişisel gelişim eğitimleri verilerek kişisel gelişmelerine katkı sağlamak, Gelen istek ve talepler neticesinde yeni beceri kazandırma mesleki ve teknik eğitim kursları açılması sağlamak ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz. Çalışmalarında Anayasamızın öngördüğü esaslara bağlı hareket etmeyi başlıca görev bilir ve hiçbir siyasi görüş, düşünce ve politika ile uğraşmaz.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak dernek bünyesinde ve/veya Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim çalışmalarında dışarıdan alınan hizmetlerde kursiyer ve öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmez.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak eğitim bursu verilmemektedir. İlerleyen yıllarda derneğimiz olarak eğitim bursu verilmesi planlanmaktadır.
Web sitemiz üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri takip edebilir, dernek üyeliği yaparak bizlere bildirdiğiniz iletişim yoluyla (Adres, E-posta adresi, cep numarası) çalışmalarımıza dair bilgi alabilirsiniz.
Ulusal ve uluslararası kurumların sağladığı fon ve hibeler, derneğin amacını gerçekleştirmek için yürüttüğü projelerin finansal kaynağını oluşturmaktadır. Diğer finansal kaynaklarımız ise tek bir desteğe bağımlı kalmayacak şekilde üye aidatları, gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen etkinlik ve kampanyalardan sağlamaktadır. Derneğimiz bağımsızlığını, tarafsızlığını ve inandırıcılığını tehlikeye atacak nitelikte olan ya da olduğundan şüphe duyduğu gelirleri kabul etmez. İşbirliği yaptığımız kuruluşların her türlü hizmet ve mal üretim aşamalarında insan hakları, ayrımcılık, cinsiyet istismarı, çevre/doğanın korunması gibi konularda özen gösteriyor olmalarına titizlikle dikkat ederiz.

BEKAMETEDER DE KARİYER

Açık pozisyonlarımızı web sitemiz üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebiliriz. Genel başvurularınız için kariyer@bmtder.com adresine özgeçmişinizi eposta ile gönderebilirsiniz.
İşe alım sürecimiz doğru adayı doğru pozisyona yerleştirmeye dayanmaktadır. Pozisyona bağlı olarak değişmekle birlikte en az 2, en fazla 3 aşamalı bir seçim sürecimiz bulunmaktadır. İlk görüşme İnsan Kaynakları tarafından yapılır ve adaylar kuruma uyum ve pozisyona uygunluğa göre değerlendirilir. İnsan Kaynakları tarafından uygun bulunan adaylar “aday liste” olarak adlandırılan bir liste ile ilgili yöneticiler ile paylaşılır. Kısa Liste üzerinden ikinci görüşme yapılır. Son aşama, süreci olumlu tamamlayan adayın referans kontrolü ve sonrasında teklifin kendisine sunulmasıdır. Bazı pozisyonlarımız için teknik test ve değerlendirme merkezi uygulamalarımız da bulunmaktadır.
Kurum içerisindeki pozisyonlar arasında adil bir ücret dağılımı sağlamak İnsan Kaynakları olarak temel hedeflerimizden bir tanesidir. İş değerlendirmesi çalışması sonrasında iş büyüklüklerinin sıralanması ile oluşturulmuş bir kademe yapımız bulunmaktadır. Kademe sistemine göre yapılandırılmış ücret politikamızda ise eğitim, deneyim ve yabancı dil gibi özellikler göz önünde bulundurularak ücretler belirlenmektedir.
Tüm pozisyonlarımız birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Daha önce başka pozisyonlara yaptığınız başvurunuz yeni değerlendirme sürecinizi etkilemez.
Derneğimiz açık pozisyonlarının öncelikle kurum içi insan kaynağı ile kapatılmasını hedeflenir. Bu kapsamda açılan tüm pozisyonlarımız kurum içi çalışanların ve dernek üyelerinin başvurusuna açılır ve kurum içerisinden gelen başvurular derneğin “Kariyer Yönetim Politikası” kapsamında değerlendirilir.
Pozisyonlara gelen başvurulardan yalnızca aday listeye giren uygun adaylar mülakat sürecine dâhil edilir. Mülakat sonrasında ortalama 2-3 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapılır. Mülakat sürecine dâhil edilmediklerinde, kariyer siteleri üzerinden başvuran adaylar yine aynı portal üzerinden e-posta ile bilgilendirilirler. Ancak e-posta yolu ile yapılan genel başvurular ilgili kişi ile alakalı pozisyon ihtiyacı olmaması durumunda kariyer@bmtder.com adresine başvuru yapan adaylara bilgilendirme yapılamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular Özgeçmiş Bankamızda saklanmaktadır.

BAĞIŞ

Yürüttüğümüz çalışmalara tek seferlik ya da düzenli bağışlarınızla katkı sağlayabilirsiniz.
Bunun için;
- Derneğimiz iletişim yöntemleri ile (Adres, E-posta, Telefon, Faks) bize ulaşabilir,
- Bankanız aracılığıyla aşağıdaki hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabilirsiniz.,
TÜRK LİRASI HESABI
Banka: Vakıfbank
Hesap Adı: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği
Şube: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Hesap Numarası:
IBAN Numarası:

DOLAR HESABI
Banka: Vakıfbank
Hesap Adı: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği
Şube: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Hesap Numarası:
IBAN Numarası:

EURO HESABI
Banka: Vakıfbank
Hesap Adı: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği
Şube: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Hesap Numarası:
IBAN Numarası:
Evet, Derneğimize yurtdışından aşağıdaki üst kısımda verilen bağış hesaplarına aktarım yaparak bağışta bulunabilirsiniz.
Derneğimize yapılan bağışlar, yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde Mülteci Destek Programı ve Çocuk Koruma Programı özelinde çalışan toplum merkezlerimiz ve yine bu alanlarda yürütülen saha ve yönetim çalışmalarımızda kullanılmaktadır.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Hayata Destek imzacısı olduğu “Bağışcı Hakları Beyannamesi” ile bağışçılarına verdikleri bağışın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını sorgulama hakkına sahipsiniz.
Arzu eden bağışçılarımıza bağış makbuzlarını ve tüm bağışçılarımıza derneğimiz imzasıyla, bize sundukları destek için bir teşekkür mektubu ulaştırıyoruz.
Hayır.
Derneğimize nakdi yardımlar dışında kullanılmamış eşya ve malzeme yardımlarında bulunabilirsiniz. İnsani yardım standartları gereği ayni yardım kapsamında, ihtiyacı olan üyelerimize ve faydalanıcılarımıza kullanılmamış eşya ve malzeme yardımı ulaştırmak önceliğimiz. Lakin ikinci el eşya yardımlarınızda kabul edilmektedir. Yaptığınız yardımların kimlere ulaştığı ile alakalı tarafınıza bilgi verilmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirebilir işbirlikleri kurabiliriz.
Kanunlar ve kişisel haklara saygı çerçevesinde kendinize özel yardımseverlik kampanyası düzenleyebilirsiniz.

ABONELİK

Ayrıca web sitemiz üzerinden ve dernek üyeliği üzerinden verdiğiniz bilgiler, iletişim yöntemleri ve info@bmtder.com adresine e-posta atarak iletişim listemize üye olabilirsiniz.
info@bmtder.com adresinden bize ayrılma talebinizi belirten bir e-posta atarak iletişim listemizden ayrılabilirsiniz.

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.