Mesleki Eğitim Olmayan Kişilerle İlgili Hedefler

En büyük hedeflerimizden bir tanesi Mesleki ve Teknik Eğitim iş piyasasının talep ettiği becerilere sahip insan kaynağı yetiştirmektedir. Kişilerin istihdam imkanları her şeyden önce eğitim ve iş piyasası ilişki boyutu ile doğrudan ilişkilidir. Sosyoekonomik ihtiyaçlara duyarlı ve iş piyasasının taleplerini karşılayabilen güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sisteminin kalıcı olması sürekli değişen ihtiyaçlara uyum sağlama kabiliyetine bağlıdır. Türkiye’de Eğitim Vizyonu sonrasında önemli bir iyileştirme sürecine giren mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının ihtiyaçlara göre sürekli güncellenmesi mesleki eğitimin dinamizminin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Özellikle otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması, mesleğe özgü spesifik eğitimden ziyade akademik ve genel becerilere ağırlık veren ve mesleğe daha genel yaklaşan meslek eğitimini gündeme getirmiştir.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimde güncellenen ulusal ve uluslararası eğitim programları detaylı olarak incelenmekte ve geliştirilen yeni programın üst politika belgelerinde ifade edilen hedeflerle uyumu değerlendirilmektedir.. Çalışmalarımızdan elde edilen bulgular, doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde yapılan iyileştirme çalışmalarının kalıcı olabilmesi için öneriler geliştirilmiş ve yapılan çalışmaların hedeflerle uyumlu yapısal değişikliği beraberinde getirdiğini göstermektedir.

Bu değişimler iş dünyası ile güçlü bağlara sahip, bireysel ve bölgesel ihtiyaçlara duyarlı, mesleki bilgisi olmayan ve mesleki eğitime ihtiyaç duyan kişiler ve bu kişilerin hem akademik ve genel hem de mesleki becerilerine ihtiyaç duyan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin gelişimine odaklanan bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturmaya, oluşturulan bu sistemde tamamen kanunlara ve bu konudaki kamu kurum ve kurulları ile irtibat halinde olacak niteliktedir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.