Bekameteder’de Olgunluk Analizi

Birçok sektörde kurum ve kuruluşların sürdürülebilirliğine tehdit olarak görülen, yeni girişimlerin yükselişini destekleyen ve yıkımı (disruption) hızlandıran güncel teknolojik gelişmeler ve trendler kurumsal dünyadaki rekabet ortamının ve iş yapış şeklinin değişimine sebep olmuştur. Bu değişim kurum ve kuruluşların girişimcilerle işbirliği yapmalarının önemini vurgular niteliktedir. Kurum-girişimci işbirlikleri girişimcilerin ilgilendiği yeni teknolojiler, farklı iş modelleri ve çevik çalışma yöntemlerinin kurum ve kuruluşların içine taşınmasını sağlamaktadır.

Günümüz kurum ve kuruluşlarının bugünün küresel rekabet ortamında hayatta kalabilmeleri ve gelecekte rekabet avantajı yakalayabilmeleri için çevik iş geliştirme yöntemlerini kullanmak, nakit akışını destekleyen işler için hizmet portföyü yönetimi gerçekleştirmek ve yeni alanlarda iş fikirleri keşfetmek takip etmeleri gereken trendler arasında yer almaktadır.

Bu trendlerin öneminin farkına varan kurum ve kuruluşlar girişimcilik kültürünü çalışanlarına benimsetmeye çalışarak girişimcilik yöntemleri ile yeni işler geliştirmeye, stratejik yenilenme planları yapmaya ve proaktif davranışlar sergileyerek sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaya başlamaktadırlar. Temel felsefesi kısa zamanda, az maliyetle ve insan gücü ile çok iş fikrini denemeye imkan veren bu programlar dünyada belli başlı bir çok kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır.

Girişimcilik Olgunluk Endeksi ile Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği yönetiminin vizyon ve yetkisi, dernek içindeki girişimcilik kültürü, en kritik oyuncu olan orta kademe yönetimin katkısı, dernek çalışanlarının etkinliği, inovasyonu destekleyen operasyon süreçleri ve derneğin etrafındaki ekosistemin gelişmişliği ve işbirliği gibi toplam 6 kritik boyutta analiz yapılarak hayata geçirilmektedir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.