Misyonumuz

Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve kalifikasyonlarımızı kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamaktır.

“Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım” sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir mesleki ve teknik eğitim uygulamak isteyen derneğimizde akılcı ve aydınlanmacı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin misyonu kuşku yok ki en iyi biçimde önüne koyduğu hedeflerle açıklanabilir. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği nasıl bir eğitim, nasıl bir öğrenci, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya hedeflemektedir? Nasıl Bir Eğitim, Nasıl Bir İnsan, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Dünya Görüşü sorularının yanıtları bize Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin misyonunu da tanımlayacaktır.

Nasıl Bir Eğitim? Bilgiyi dikte ettiren değil bilgiye ulaşma yollarını öğreten, takım çalışmasını ön plana çıkaran, öğrenci öğretim elemanı etkileşimini üst düzeyde tutmaya özen gösteren, araştırıcı ve yaratıcı öğrenci odaklı bir eğitim.

Nasıl Bir Kursiyer? Aklını kullanan, soru sormaktan çekinmeyen, düşleyen ve düşünen, çalışkan, üretken ve yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş ve aydın bireyler.

Nasıl Bir Toplum? Aklın ve bilimin ışığı altında sahip olduğu değerlerin bilincinde olan ve bu değerleri üretime yönelik olarak kullanabilen, güçlü bir toplum.

Nasıl Bir Dünya? Bilginin sınır tanımadığı, bu anlamda ülkeler arası sınırların yok olduğu bir ortamda evrensel barış ve evrensel çıkarlar doğrultusunda ekolojik dengenin de korunmasını ön planda tutan bilimsel ve teknolojik üretim için uluslararası işbirliğinden yana bir dünya.

Yukarıda sorduğumuz soruların yanıtları bize Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğinin nasıl bir birey, toplum ve dünya hayali için kendini görevli kıldığını da açıklamaktadır. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin misyonu yukarıda tanımladığımız toplum, ülke ve dünya hedefine nasıl bir eğitim ve nasıl bireylerle ulaşılabileceğinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi çabası olarak da özetlenebilir. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğini oluşturan tüm kadrolar bu hedeflerin oluşturduğu misyonun bilincinde olarak hareket edeceklerdir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.