Hukuk Komisyonu

Hukuk Komisyonu Teşkili
Hukuk Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 4 (Dört) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur.
Hukuk Komisyonu başkanlığını Dernek Genel Başkanı tarafından yürütülmektedir.
Asıl Üye şu şekilde;
֍ 
Dernek Hukuk Müşaviri olarak hizmet veren 1 (Bir) kişi,
֍ 
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi (Dernek Genel Başkanı seçer) 1 (Bir) kişi,
֍ 
Dernek Denetleme Kurulunun Üyesi (Dernek Genel Başkanı seçer) 1 (Bir) kişi,
֍ 
Genel Sekreter 1 (Bir) kişi,
oluşmaktadır.
֍ Yedek Üye Yönetim Kurulu Üyesi (Dernek Genel Başkanı seçer) 1 (Bir) kişi,

Hukuk Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır (Hukuk Komisyon Başkanlığını her zaman Dernek Genel Başkanı yapmaktadır). Üyeliği sona eren Hukuk Komisyonu Üyeleri tekrar seçilebilir. Hukuk Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Hukuk Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez. Sadece Derneğin Hukuk Müşaviri olarak çalışan (dışarıdan alınan hizmet) kişiye ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Dernek Genel Başkanı tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Yapılan bu ödeme karşılığında Serbest meslek makbuzu alınır ve harcamalar listesine dahil edilir.

Hukuk Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Bu komisyon, temel haklar ve özgürlükler bakımından başta Anayasa ve İş Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasal düzenlemelerde yer alan ve çalışma hayatını, istihdamını ve iş gücüne katılımını düzenleyen alanlara yoğunlaşmak amacı ile kurulmuştur. Bu komisyonun hedefi, yasal düzenlemeler konusunda bilgi almak ihtiyacında olan dernek üyelerini bilgilendirmek, toplantılar yapmak veya yayınlar çıkarmak, dernek üyelerinin nihayet çeşitli haksızlıklar yüzünden mahkeme yoluna gidilmişse, böyle durumlarda dernek üyelerine yol gösterici olmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Alınan kararlar ile ilgili Genel Sekreteri bilgilendirmek.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.