Gençlerle İlgili Hedefler

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin, günün bilgisayar ve iletişim teknolojileri olanaklarını da kullanarak gelişmeleri ve farklı kültürler karşısında kültür şokuna girmeden ve kimlik bunalımına düşmeden yetişmeleri için çaba gösterecektir. Derneğimiz bu yönde araştırmalar yapacak, projeler geliştirecek ve gençlerin insani ve evrensel değerlerle donanmış olarak, sorumluluk duygusu yüksek ve toplum, aile ve çevre konusunda yeterli duyarlılığa sahip, milli ve manevi değerleri anlamış ve özümsemiş kişiler olarak yetişmelerine destek olacaktır. Gençler yeni gelişmelere açık ve meraklı bireyler olmak zorundadır. Bu hem kendi bilgi birikimleri hem de ülkemiz ve dünya geleceği için önemlidir. Bu çerçevede seminerler, konferanslar ve paneller düzenleyecek, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimler ile alakalı programlar hazırlayacaktır.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, gençlere yönelik olarak şu temel görevleri üstlenmiştir:
֍ Gençlere yönelik projeler üretmek,
֍ Üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri ve halk eğitim merkezleri ile iş birliği yapmak,
֍ Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak,
֍ Sosyal medyayı aktif bir şekilde takip etmek,
֍ Gençlik toplantıları düzenlemek,
֍ Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek veya yürüyen projelere destek olmak.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.