BEKAMETEDER’de Gönüllülük

Tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği (BEKAMETEDER)’de gücünü en büyük zenginliği olan gönüllülerinden almaktadır. BEKAMETEDER’de, geleceğe dair umutlarımızı yaşatmanın, aydınlık yarınları inşa etmenin öncelikli yolunun “çağdaş eğitim”den geçtiğine inanan eğitim gönüllüleri bir araya gelmektedir. Bu ortak inançla, BEKAMETEDER’in vizyonunu ve BEKAMETEDER ruhunu paylaşan her birey ve kurum BEKAMETEDER gönüllüsü olabilir.

BEKAMETEDER’de Gönüllülük Süreci;
BEKAMETEDER’de gönüllü çalışmalar yapmakla ilgilenen her aday, gönüllü başvurusunu yaptıktan sonra Derneğin Tanıtım Toplantısına davet edilmektedir. Gönüllü adayları, tanıtım toplantısında Derneğimizin vizyonu, ilkeleri, başlıca faaliyetleri, yararlanıcıları ve mevcut gönüllük alanları konusunda bilgilendirilmektedir. Kendisine uygun gönüllülük alan(lar)ını seçen kişiler, Gönüllü Sözleşmesini imzalayarak gönüllü eğitim sürecine devam etmektedir. BEKAMETEDER’in faaliyetlerine destek vermek isteyen tüm gönüllüler bir tam gün süren Temel Gönüllü Eğitimine (TGE) katılmaktadır.

Temel Gönüllülük Eğitimi;
BEKAMETEDER’de gönüllük ve kişiler arası iletişim alanlarında sunum, oyun ve uygulamalarla desteklenen, vakfın gönüllüleri, personeli ve yararlanıcıları arasındaki ilişkilerin ve prensiplerin de aktarıldığı bir eğitim olarak tasarlanmıştır.

Gönüllülük nedir?
Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece finansal ve fiziksel değil, aynı zamanda bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin tümünün seferber edilmesine gönüllülük denir.
Bizim için gönüllü; içinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek için hiçbir etnik unsur ayrımı yapmadan ya da hiçbir ideolojiyi kayırmadan bilgisini, becerisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen, her tür insani birikime ve sorumluluk bilincine sahip herkestir.

Ne Tür Katkılar Sağlayabilirsiniz?
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği (BEKAMETEDER) olarak yıl içerisinde birçok etkinlik yapmaktayız. Bu etkinliklerimizde farklı noktalarda yer alabilir, gönüllü olarak katkıda bulunabilirsiniz.
Herkes zamanı çerçevesinde gönüllü olarak çalışmalara katılabilir. Gönüllülük her zaman ofis çalışması demek değildir. Saha çalışmaları, diyalog, ziyaretler ve fikir alışverişi gibi çok sayıda gönüllülük yapabileceğiniz alanlar mevcuttur.
֍ Etkinliklerimizde bize eşlik edebilirsiniz.
֍ Faaliyetlerimizin belirlenmesine ve organize edilmesine destek olabilir, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
֍ Mesleki birikimlerinizden derneğimizin, kursiyerlerimizin ve hizmet verilen kişi, kuruluş ve kurumların yararlanmasını sağlayabilirsiniz.
֍ Bağlantıda olduğunuz firmalarla iş birliği yapmamızı sağlayabilirsiniz.

Siz de Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne destek olun, birlikte daha faydalı ve daha büyük işler başaralım.

Gönüllülükte Neler Yapabilirim?
Dernek faaliyetlerine gönüllü olarak destek vermek isteyen gençler ve yetişkinler, kendi birikimlerine uygun bir çalışma alanı bulmaktadır. BEKAMETEDER’de gönüllü çalışma yapmak isteyenler emeği, mesleki birikimi, maddi olanakları ile destek verebilirler; gönüllü faaliyetlere ayırabileceği zamana göre Etkinlik Merkezlerimiz’de bilgi ve becerilerine uygun atölyelerde gönüllülük yapabilir veya birimlerimizdeki ofis çalışmalarına destek verebilir, BEKAMETEDER Gönüllü Komisyonları’nda yer alabilirler.

BEKAMETEDER ailesine birey veya kurum olarak gönüllü destek vermeyi isteyenler, derneğimize merkez ofis telefonumuzdan ulaşabilirler.

0 (232) 376 69 90 – 0 (232) 376 69 09

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.