Geçmişten Günümüze Mesleki Eğitim

Ankara Adliye Mektebi Talebesi 1924

Ankara Ticaret Mektebi Talebesi 1924

Ankara Ticaret Mektebi Talebesi Derste 1924

Aydın Sanayi Mektebi Talebesi Derste 1924

Bursa Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi Öğrencileri 1885

Bursa Ziraat Mektebi Hoca ve Talebesi 1927

Kimsesiz Çocukları Topluma Kazandırmak ve Meslek Öğretmek Amacıyla Kurulan Darüleytam 1914

Edirne Ziraat Mektebi 1881

Erenköy İnas Mektebi Talebesi 1911

Samsun İstiklal Ticaret Mektebi Hoca ve Talebesi 1921

İzmir Sanayi Mektebi Talebesi 1915

İzmir Mithat Paşa Sanayi Mektebi 1915

Kastamonu Sanayi Mektebi Talebesi 1927

Kastamonu Sanayi Mektebi Atölyesi 1927

Taşmektep Kastamonu Sanayi Mektebi 1927

Konya Sanayi Mektebi Marangoz Atölyesi 1901

Konya Sanayi Mektebi Atölyesi 1901

Sanayi-i Nefise Mektebi Talebesi 1882

Sanayi-i Nefise Mektebi Talebesi 1928

Selçuk Hatun Kız Sanayi Mektebi 1926

İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928

İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928

İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928

Ankara Ticaret Mektebi Talebesi 1924

Ankara Sanayi Mektebi Marangoz Atölyesi 1905

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.