Çatılarımızın Bakımı Ne Şekilde Olmalıdır?

Bir evin çatısı yalıtım işlevini yerine getiremeyecek hale geldiyse; çatı örtüsünde bazı hatalar mevcutsa yapıyı oluşturan diğer yapı elemanlarında da ciddi fonksiyonel bozukluklara neden olabilir.

Her sene kışın ağır hava koşullarına maruz kalan çatınızın periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Çatının yalıtım değerlerini azaltacak, birtakım etkenler engellenmeli veya mevcutsa çözüm yolu aranmalıdır.

“Az eğimli çatılarda (% 33’den az) baca dibi ve ışıklığın çatıyla birleşim yerleri gözden geçirilmeli varsa kir ve istenmeyen bitkisel oluşumlar çatınızdan uzaklaştırılmalıdır. Çatının her hangi bir yerinde sızmalar tespit edilirse, bu sızmaların engellenmesi gereklidir. Çünkü sızmalar çatınızda rutubete neden olur.

Hasarlı bir çatının bakımını ne kadar bekletirseniz, meydana gelecek risklerin de o derece artmasına sebep olursunuz. Bazen çatıdaki tek bir kiremitin yarattığı su sızıntısı problem olabilir. Bu durumda hasarlı kiremiti bulup onu yenilemek sorunu çözebilir. Ancak eğer çatıda çok sayıda hasarlı kiremit varsa bu daha zor bir durumdur. Eğer çatı bu durumuyla uzun zaman ihmal edilmişse, çatıyı tamamen yenilemek daha akıllıca bir çözüm olacaktır. Çünkü büyük olasılıkla çatı konstrüksiyonunu oluşturan ahşaplar da nem den etkilenmiştir. Ve en kötüsü iyi yalıtılmamış veya hasarlı çatının sızdırdığı su zamanla duvarda bile rutubete neden olur.

Yeni bir çatının yapımında işi tecrübeli kişi ve firmalara bırakmak, doğru çatı çözümünü elde etmek için en mantıklı yoldur.

Yağan yağmurlar, esen rüzgar, kar fırtınası ve benzeri hava koşulları evlerin, özellikle evlerin çatısının zarar görmesine neden olmaktadır.
Çatı, taşıyıcı ve çatı kaplaması olmak üzere iki katmandan oluşur. Katmanlar çatı bakımı yapılırken ayrı ayrı bakımdan geçmesi gerekir.

Çatı bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler;
֍ Çatı yenilemesi işlerinde kullanılacak yalıtım ya da kaplama malzemeleri, proje veya detaya göre kullanılmalıdır. Malzemeler tam olmalı, projenin esasının kurallarından çıkılmamalıdır. Proje belirlenen standartlar dahilinde kalmalıdır.
֍ Çatı tadilatı yapılırken çalışanların, çevrede yaşayan canlıların ve zarar görmesi ihtimali olan tüm mallara karşı güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.
֍ Çatı bakım onarım uygulamalarında kullanılan malzemeler CE ya da TSE belgeli olmalıdır. Belgesi olmadan kullanılan malzemeleri çatınızı tamir etmek isterken ya da sadece bakım yapmak isterken, tadilat yapmanızı gerektirecek zararlara yol açılmasına neden olacaktır. Kullanılan ürünlerin çatı bakımı için üretilmiş olmasına emin olduktan sonra, iç rahatlığı ile çatı tamirinizi yapabilir ya da yaptırabilirsiniz.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.