Alkol ve Uyuşturucu Politikası

Toplumun, hizmet alan kişi, kuruluş ve kurumların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek ve güvenilir bir kuruluş olmayı kendisine hedefleyen Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, uyuşturucu madde, alkol ve hatta tedavi amaçlı dahi olsa konsantrasyonu bozucu etki yapan ilaç almış olarak iş yerine girilmesinin ve çalışılmasının, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kadar iş verimini de olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerin başında geldiğinin bilinci içindedir.

İstisnasız herkes için geçerli olmak üzere uyuşturucu madde veya alkol almış olduğu tespit edilen kişilerin, derneğe girişlerine izin verilmez. Bu kişiler derhal derneğimiz dışına çıkartılır. Sağlık nedenleri ile zorunlu olarak konsantrasyonu bozucu etki yapan ilaç almış kişilerin ise ilacın etkisi geçene kadar dernekte faaliyet göstermelerine izin verilmez.

Uyuşturucu madde veya alkol nedeni ile Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği dışına çıkartılan kişiler bir daha hiçbir şekilde derneğe alınmaz. Bu kişilerin iş akitleri süresiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Ayrıca sebep olacakları fiziksel hasarlar da bu kişilerden tazmin edilir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.