Çevre Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, çevre politikası ile çalışanların, hizmet verilen kişi, kuruluş ve kurumların yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla, hizmet verdiğimiz beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim sektörde en güçlü ve teknolojik ürünlerle, hedef kitlemizi genişletme sorumluluğundan hareketle bünyesinde hizmet verdiği tüm alanlarda çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütmektedir. Çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini tüm çalışanlarımızla birlikte genel amaç olarak benimsemiştir. Bu amacın uygulamada başarıya ulaşabilmesi için çevre politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.

Faaliyet ve hizmetlerimizden etkilenen çalışanların, hizmet verilen kişilerin, kuruluşların, kurumların ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendimize görev saymaktayız.

Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi, kirlenmenin önlenmesini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacağımızı, benimsemiş olduğumuz çevre politikası ışığında;
֍ Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü korumayı sağlamak ana ilkemizi oluşturmaktadır,
֍ Bu amacımız doğrultusunda çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz,
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim hizmetlerimizde çevre performansımızın sürekli geliştirilmesine yönelik hareket eder ve ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerimizin çevreye etkilerini ilgili taraflara duyururuz,
֍ Verilen tüm hizmetlerin değerlendirmesinde çevre faktörünü dikkate alırız,
֍ Hizmet süreçlerimizde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin araştırılması,
֍ Atıkların azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılması.
֍ Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunun sağlanması,
֍ Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.