Corona (COVID-19) Virüs Korunma Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak Türkiye’de ve tüm dünyada etkisini gösteren Corona (COVID-19) Virüs’den korunmak için yapılacaklar ve yapılmayacaklar şu şekildedir;

Yapılması Gerekenler,
֍ Dernekte alınan tedbirlere sonuna kadar riayet etmek,
֍ Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamak veya alkol bazlı sıvıyla ovalamak,
֍ Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı tek kullanımlık mendille ya da dirseğiniz içi ile örtmek,
֍ Kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temastan (en az 1,5 metre) kaçınmak,
֍ Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde kalıp kendinizi diğer kişilerden ayrı tutmak.

Yapılmaması gerekenler,
֍ Elleriniz temiz değilken gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.