Danışmanlık Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kurumsal saygınlığın korunmasına, hizmet alan kursiyer, kuruluş ve kurumların memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini geliştirmesine yöneliktir.
֍ Değişimi sahiplenmek, yönlendirmek ve geliştirebilmek,
֍ Hizmet memnuniyetinin arttırılmasına yönelik eğitim almalarını sağlamak,
֍ Farklı iş grupları için uygun içeriklerde danışmanlık programları sunmak.
İhtiyaçlara uyumlu, planlı, esnek ve zengin içerikli, sonuçları değerlendiren ve sürekli gelişen bir yapıdadır.

İhtiyaçlara uyumlu
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, işletmelerin, kuruluşların ve kurumların danışmanlık programlarını (her işletmeye özgü) “Danışmanlık İhtiyaç Analizi”ne dayalı danışmanlık yöntemiyle oluşturur.

Planlı
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğinin, işletmeler, kuruluşlar ve kurumlar için danışmanlık ihtiyacı belirlenen işgücüne, doğru yer ve zamanda ve doğru yöntemle ulaşarak danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirir ve böylelikle işgücünün verimliliğini artırır, etkinliği sağlar.

Esnek ve zengin içerikli
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, Danışmanlık Hizmetlerini, etkileşim ve uygulamaya ağırlık vererek, esnek ve zengin bir içerikle sunar,

Sonuçları değerlendiren
Danışmanlık hizmetlerinin sonunda uzmanlar ve katılımcılar birlikte verilen hizmet değerlendirir, karşılaşılan sorunlar tartışılır ve danışmanlığın hedeflere ne ölçüde ulaştığını tespit ederler.

Sürekli gelişen
Danışmanlık değerlendirme sonuçları doğrultusunda Danışmanlık Hizmet Programları sürekli geliştirilir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.