Dumansız Hava Sahası Politikası

֍ Amacımız, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, çalışanlarını sigarayı bırakmaları için teşvik etmek ve hava kalitesine ilişkin olarak temiz bir çevre sağlamaktır.
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, dumansız hava sahasını sağlama adına gelişmeleri koordine eden, 4207 Sayılı “Tütün ürünlerinin zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” ile kurumlara yükümlülükler getirilmiş olup, uygulamayı takibe yönelik hizmet binamızda Müdür (komisyon başkanı), Kalite Yönetim Temsilcisi ve İdari ve Mali İşler Sorumlusundan oluşan bir komisyon (Tütün Kontrol Görevlileri) kurulmuştur.
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde çalışan tüm personele dumansız hava sahası politikası konusunda eğitimler verilecek ve eğitim konuları ilan panolarında herkesin görebileceği şekilde yayınlanacaktır. Ayrıca işe yeni başlayanların firmamızın dumansız hava sahası politikasından haberdar olmaları için oryantasyon eğitiminde bu konuya değinilecek ve bilgilendirileceklerdir.
֍ Derneğimizden hizmet alan kişi, kuruluş ve kurum çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçi ve misafirlerin hizmet binamıza geldiklerinde görsel afişlerle ve sözlü ifadelerle dumansız hava sahası politikamız konusunda bilgilendirileceklerdir.
֍ Dumansız hava sahası politikası konusundaki eğitimler tüm çalışanlarımıza açık olup sigarayı bırakma teknikleri konusunda eğitilecek motive edilecek ve gerekli yerlere (sigara polikliniği, psikiyatrist vb.) yönlendirme yapılacaktır.
֍ Çalışanlarımıza sigarayı bırakmalarına teşvik amaçlı afişler asılacak ve sigaranın zararları ve bırakma yönünde teşvik sloganları görsel olarak çalışanların hizmetine sunulacaktır. Ayrıca bırakanlara (6 ay sigara içmemiş olması) sürpriz ödül verileceği dernek yönetimi tarafından taahhüt edilecek ödül verme kriterleri oluşturulacaktır.
֍ Sigarayı bırakan personelin ismi (eğer izin verirse) diğer çalışanlara teşvik etmesi amacı ile hizmet binamız içerisindeki ilan panolarında yayınlanacaktır.
֍ Açık alanda dernek yönetimi tarafından sigara içilmesi için ayrılmış yerler haricinde sigara içilemeyeceği dernek çalışanlarına bildirilmiş ve kapalı alanlarında sigara içmenin 4207 sayılı Kanun’a göre yasak olduğu ve idari para cezası uygulandığı sözel olarak ve görsel afişlerle bilgilendirilmektedir.
֍ Dernek içinde dumansız hava sahası politikasına ait yıllık izleme ve değerlendirmeler yapılacak ve Tütün Kontrol Görevlileri tarafından dernek yönetimine rapor edilecektir.
֍ Dumansız Hava Sahası Politikası en az her üç yılda bir gözden geçirilip, güncellenecektir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.