Eğitim Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin kurumsal saygınlığın korunmasına, hizmet alan kişi, kuruluş ve kurumların memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini geliştirmesine yöneliktir.
֍ Değişimi sahiplenmek, yönlendirmek ve geliştirebilmek,
֍ Hizmet memnuniyetinin arttırılmasına yönelik eğitim almalarını sağlamak,
֍ Çalışanın teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmesini, uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını desteklemek,
֍ Çalışanın eğitime özendirilmesini sağlamak için gerekli motivasyonu sağlamak,
֍ Çalışanın çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini, daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve yeniden öğrenmesini sağlamak,
֍ Farklı iş grupları için uygun içeriklerde eğitim programları sunmak.
İhtiyaçlara uyumlu, planlı, esnek ve zengin içerikli, sonuçları değerlendiren ve sürekli gelişen bir yapıdadır.

İhtiyaçlara uyumlu
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin, işletmelerin, kuruluş ve kurumların hizmet içi eğitim programlarını (her kuruluş ve kuruma özgü) “Eğitim İhtiyaç Analizi”ne dayalı eğitim yöntemiyle oluşturur.

Planlı
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin, işletmelerin, kuruluş ve kurumların eğitim ihtiyacı belirlenen işgücüne, doğru yer ve zamanda ve doğru yöntemle ulaşarak eğitimleri gerçekleştirir ve böylelikle işgücünün verimliliğini artırır, etkinliği sağlar.

Esnek ve zengin içerikli
Eğitimi, kuru monolog olmaktan çıkaran Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Programları, etkileşim ve uygulamaya ağırlık veren, takım oyunları, test ve örneklerle desteklenen esnek ve zengin bir içerikle sunulur.

Sonuçları değerlendiren
Eğitim programlarının sonunda uzmanlar ve katılımcılar birlikte eğitimi değerlendirir, sorunları tartışır ve eğitimin hedeflere ne ölçüde ulaştığını tespit ederler.

Sürekli gelişen
Eğitim değerlendirme sonuçları doğrultusunda eğitim programları sürekli geliştirilir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.