Gizlilik Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, çağdaş danışmanlık, eğitim ve öğretim anlayışı, memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile verilen hizmetler gereği, ilgililerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.
֍ Derneğimizden hizmet alan kişi, kuruluş ve kurumların kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
֍ Hizmet alan kişi, kuruluş ve kurumların web sitemiz’e hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Bizimle paylaşılan bilgilere izinsiz ulaşım, personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlarla ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak kişi ve kuruluşlar tarafından onaylanması halinde paylaşılabilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kalındığında ilgili kişi ve kuruluşlara mutlaka bilgi verilir.
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
֍ Tüm çalışanlarımız tarafından imzalanmış olan Tarafsızlık Taahhüdü ile personelimiz tarafından üçüncü taraflara bilgi aktarımı önlenmiştir.
֍ Yönetim sistemimiz, finans yönetimiz, politikalarımız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, personeli, eğitim/öğretim görevlileri, komiteler ve uzmanlar tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları sözleşmeler ile de bunu beyan ederler.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.