İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak insana ve tüm canlılara verdiğimiz değerden dolayı gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup, iş kazalarını en aza indirmek için;
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sınırları içerisinde çalışan personel, hizmet alan kursiyer ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlanması ve sürdürülmesi,
konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.