Kazaların Önlenmesi Politikası

֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak hedefimiz beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimlerimizdeki tehlikeleri inceleyerek gerekli tedbirlerin proaktif olarak alınabilmesini sağlamaktır.
֍ Çalışan personelin ve kursiyerlerin yaptıkları işin tehlikelerinden haberdar olarak, yapılan işin tamamen kontrol altında ve emniyetle yürütülmesini sağlamaya ve böylece personelin, kurumun ve donanımın maruz kalabileceği kaza ve yaralanmaları önlemeye çalışılmaktadır.
֍ Belirlenen tehlikelere karşı mevcut olan ve olması gereken kontrol ve bu kontrolün etkinliği sürekli olarak değerlendirilir. Böylece gereği gibi kontrol edilemeyen zafiyetler ortaya çıkarılıp güçlendirilerek sistem sürekli olarak iyileştirilir ve geliştirilir.
֍ Harekete geçmeden önce risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması temel felsefemizdir.
֍ Kazaların önlenmesi hepimizin görevidir. Bu tüm çalışanlarımıza; herhangi bir işi yaparken ortaya çıkabilecek yeni bir riskli durumun, yapılan işi durdurarak, derhal yetkiliye bildirilmesi görevi ve sorumluluğunu getirmektedir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.