Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde, Sağlık, Emniyet ve Çevre koruma işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Dernek faaliyetleri yürütülürken personelinin, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim verilen kişilerin, kuruluşların, kurumların ve tüm canlıların sağlık ve emniyetlerinin her şeyden üstün tutulması ve çevrenin korunmasına gereken önemin verilmesini öngörmektedir.

SAĞLIK
Dernek faaliyetlerini yürütürken, personelin ve tüm canlıların sağlığına zarar gelmesini önlemeye ve personelinin sağlık koşullarını geliştirmeye özen gösterir.

EMNİYET
Dernek; beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimler sırasında her türlü yaralanmanın önlenmesi gerektiği ilkesini temel alır ve yapılan işin gerektirdiği en yüksek emniyet tedbirlerinin gerçekleştirilmesi bilincini ve disiplinini sağlamak ve geliştirmek için çalışır.
Eğitim verdiği kursiyerlerin, hizmet verdiği kuruluş ve kurumların iş emniyeti ile ilgili beklentilerini maksimum düzeyde sağlamak için çaba sarf eder. 

ÇEVRE
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, faaliyetleri sırasında çevrenin kirletilmemesi ve verdiği hizmet süresince ortaya çıkabilecek atıkların azaltılması için çaba harcar.

SEÇ POLİTİKASI TAAHHÜTLERİMİZ
֍ Bütün çalışmaların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincini personelimize kazandırılması ve yeterli eğitimlerin verilmesi,
֍ SEÇ ile ilgili gerekli kontroller yapılarak eksiklerimizin görülüp gerekli önlemlerin alınarak giderilmesi,
֍ Çalışanlarımıza emniyetli bir ortam sağlayarak SEÇ beklentilerimizin gerçekleşmesi
֍ Çevre ve tabi doğanın korunması için atıklarımızın ayrılarak uygun yerlere verilip, değerlendirilmesi,

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde olarak SEÇ politikasındaki amacımız:
Bu çalışmaların sonucunda, sorumluluklarını yerine getiren bir dernek olarak SEÇ politikasıyla ilgili faaliyetleri devamlı sürdürmek ve yerine getirmektir.
Derneğimiz en değerli varlığın insan ve insan gücü olduğu düşüncesiyle hareket ederek, iyi ve yüksek kalitede verim elde etmeyi sağlamak için personelin sağlıklı ve dinamik olması, iş koşullarına hazırlıklı olması gerektiğine inanır.
Personel eğitimine azami önem vermekte ve her zaman gerekli prosedür ve talimatlara uyulması öğretilip iş kazalarının sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir. Derneğimiz tarafından beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitime başlamadan, önce genel bir analizi yapılmakta çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmak ve oluşabilecek kazaları sıfırlayabilmek için gerekli tedbirler alınmakta, yeni düzenlemeler ve uygulamalar ortaya konmaktadır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.