Satın Alma Politikası

Sürdürülebilir İşbirliği:
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin misyon, vizyon ve stratejileri, derneğin tüzüğü ve yasalar ile uyumlu, yönetmelik ve prosedürler ile tanımlı,  satın alma prensipleri çerçevesinde, mevcut ve potansiyel işbirlikleri ile karşılıklı güvene ve paylaşıma dayalı, kısa, orta ve uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmektir.

Etik Yaklaşım:
Tüm tedarikçilerimizle etik yaklaşım çerçevesinde;  doğru, dürüst, şeffaf, dürüst, saygılı, ve çözüm odaklı iletişime dayalı iş ilişkileri kurmak; tedarikçi seçimi dahil olmak üzere tüm tedarik faaliyetlerinin yasal, adil, eşit mesafeli ve rekabetçi bir ortam oluşturularak sürdürülmesini sağlamak ve tedarikçilere karşı yükümlülükleri zamanında yerine getirmektir. Bununla birlikte derneğin kişisel verilerini özenle koruyan tedarikçilerle çalışmak; aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle korumaktır.

Katma Değer Sağlamak:
Tedarikçilerin kuruluşun stratejileri ve değerleri ile uyumlu çalışabilmesi için düzenli olarak geri bildirim alabilecek yöntemler uygulamak, karşılıklı yarar elde etmek ve ilgili paydaşlara artan değer sağlamak için işbirliği içinde sürekli iyileştirme ve gelişimi desteklemektir.

İş Sürekliliği:
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği ekonomik sıkıntılar ve işszilik problemlerini beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim yoluyla mücadele misyonu ile yürüttüğü süreçlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleşebilmesi için doğru mal ve hizmeti, doğru zamanda ve miktarda, doğru yöntemlerle temin edebilmek ve bunu, geniş tedarikçi portföyü ile sözleşmeler çerçevesinde risk ve sonuç odaklı sürdürülebilir bir yaklaşımla sağlamaktır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.