Tehlikeli Atıkların Yok Edilmesi Politikası

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim, uygulama faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek doğa ve tüm canlıların sağlığı için tehlike oluşturan atıkların bu etkilerini yerine getiremeyecek şekilde bertaraf edilmesi temel görevimizdir.

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli atıklarımızı güvenli bir şekilde toplayıp, uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için geçici olarak depolayacak ve yok edilmeleri için yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edeceğiz.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.