Acil Durum Prosedürü

1. AMAÇ:
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilecek meydana gelmiş potansiyel ve beklenmedik durumlar karşısında yapılacak faaliyetleri belirlemek.

2. KAPSAM:
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni tehlikeye sokabilecek yangın, deprem, sel, su baskını, parlama ve patlama, savaş, sabotaj ve terör, diğer çevresel kazalara karşı ve talep edilen müşteri istekleri için uygulanacak faaliyetler aşağıda belirtilen tablolara göre uygulanır.

3. TANIMLAR:
Tehlike: Canlıların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, dernek ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum.

Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi.
Risk değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.
Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
Emniyetsiz hareket ve durumlar: Kazalara yol açabilecek hatalı davranışlar ve uygun olmayan ortam şartları.
Prosedür: Kuruluştaki birden fazla bölümlerin/birimlerin/kişilerin katılımı ile gerçekleşen faaliyetlerde, her bir faaliyetin uygulama sırasını, her bir faaliyetten sorumlu bölüm, birim ya da kişiyi belirten ve faaliyetlerle bölümler ve birimler arası ilişkileri açıklayan doküman.
Tüm Personel: Acil durum ekiplerinin yetersiz kaldığı durumlarda faaliyetlere katılırlar. Dernek genelini kapsayan acil durum tatbikatlarında bölüm/birim çalşanları ilgili görevlerini yerine getirirler. Sorumluluk alanındaki konularda acil durum önlemlerinin eksiksiz uygulanması için acil durum ekiplerine destek olurlar.

4. SORUMLULUK VE YETKİ:
Genel Sekreter: Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Bölüm/Birim Personeli: Üst yönetimde dahil tüm bölüm/birim çalışanları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

5. UYGULAMA:

 

ACİL

DURUM

 

 

YAPILACAK FAALİYET

 

 

METOT

 

 

SORUMLU

 

 

YANGIN

 

 

Telaşlanmayınız, yangını çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz.

 

Siren Sistemi, Düdük, Ses Tüm Personel
 

Yangın tehlikesinde koşuşturmayı ve paniği engelleyiniz. Tüm personeli toplanma bölgesinde toplayınız.

 

Koruma Ekibi
 

Gaz vanalarını, elektrik şalterlerini, kapı ve pencereleri kapatınız.

 

Kurtarma Ekibi
 

Yanıcı maddeleri uzaklaştırınız. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.

 

Kurtarma Ekibi
 

Eğer yangın kendi imkânlarınızla söndürülemeyecekse veya söndüremeyeceğiniz kadar büyük ise; en kısa ve doğru olan adrese, yangın cinsini (elektrik, bina, akaryakıt vb) belirtmek suretiyle itfaiyeye haber veriniz.

 

Telefon: 110 Söndürme Ekibi
 

İtfaiye gelinceye kadar Yangın Söndürme Ekipmanlarını kullanarak yangını söndürmeye çalışınız.

 

Yangın tüpleri, yangın dolapları Söndürme Ekibi
 

Görevlilerden başka kişilerin yangın sahasına girmesine engel olunuz.

 

Koruma Ekibi
 

Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız.

 

Kurtarma Ekibi

Koruma Ekibi

 

Yaralılara ilkyardım müdahalesini yapınız.

 

İlk yardım dolabı İlkyardım Ekibi
 

ACİL

DURUM

 

 

YAPILACAK FAALİYET

 

 

METOT

 

 

SORUMLU

 

DEPREM  

 

Sarsıntı halinde koşuşturmayı ve paniği engelleyiniz. Tüm personeli toplanma bölgesinde toplayınız.

 

 

Ses Koruma Ekibi
 

 

Olay anında toplanma bölgesinde oluşabilecek dış tehlikelere karşı (hırsızlık, yağma vb.) önlem alınız.

 

 

Koruma Ekibi
 

 

Tüm bölümler gözlemlenerek, oluşan veya oluşabilecek patlama, parlama veya alevlenme gibi durumlar için önlem alınız.

 

 

Yangın tüpleri Söndürme Ekibi
 

 

Tüm bölgelerdeki gaz vanalarını, elektrik şalterlerini kapatınız.

 

 

Kurtarma Ekibi
 

 

Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız.

 

 

Kurtarma Ekibi

Koruma Ekibi

Yaralılara ilkyardım müdahalesini yapınız.

 

 

İlk yardım dolabı  

 

 

İlkyardım Ekibi

 

 

 

 

 

 

ACİL

DURUM

 

 

YAPILACAK FAALİYET

 

 

METOT

 

 

SORUMLU

 

SEL VE SU BASKINI  

 

Eğer sel veya su baskını çok şiddetli ve büyük ise telaşlanmayınız, durumu çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz.

 

Siren Sistemi, Düdük, Ses Acil Durum Ekibi
 

Olayın olduğu bölüm personelini toplanma bölgesinde toplayınız.

 

Koruma Ekibi
 

Açık pencere ve kapıları kapatınız.

 

Acil Durum Ekibi
 

 

Trafodan enerjiyi kesiniz ve gaz vanalarını kapalı duruma getiriniz.

 

 

Kurtarma Ekibi

 

 

 

Olay kontrol edilemeyecek şiddette ise Sivil Savunmaya haber veriniz.

 

 

 

Telefon

 

Acil Durum Ekibi
 

 

Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız.

 

 

Kurtarma Ekibi

Koruma Ekibi

 

 

Yaralılara ilkyardım müdahalesini yapınız.

 

 

İlk yardım dolabı İlkyardım Ekibi
 

 

Fabrika binasına su girebilecek yerlere bariyerler kurunuz.

 

 

 

 

 

Kurtarma Ekibi

Koruma Ekibi

 

 

 

ACİL

DURUM

 

 

YAPILACAK FAALİYET

 

 

METOT

 

 

SORUMLU

 

PARLAMA VE PATLAMA  

Telaşlanmayınız, parlama ve patlama esnasında çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz.

 

 

Siren Sistemi,

Ses

Acil Durum Ekibi
 

Parlama ve patlama tehlikesinde koşuşturmayı ve paniği engelleyiniz. Tüm personeli toplanma bölgesinde toplayınız.

 

 

Koruma Ekibi
 

Gaz vanalarını, elektrik şalterlerini, kapı ve pencereleri kapatınız.

 

 

Kurtarma Ekibi
 

Yanıcı ve patlayıcı maddeleri uzaklaştırınız. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.

 

 

Kurtarma Ekibi
 

Tüm bölgelerdeki gaz vanalarını, elektrik şalterlerini kapatınız.

 

 

Kurtarma Ekibi
 

Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız.

 

 

Kurtarma Ekibi

Koruma Ekibi

 

 

Yaralılara ilkyardım müdahalesini yapınız.

 

 

İlk yardım dolabı İlkyardım Ekibi
 

Olayın olduğu bölgeye koruma bandı çekerek personelin girişini engelleyin.

 

 

Koruma bandı  

 

Kurtarma Ekibi

Koruma Ekibi

 

 

 

ACİL

DURUM

 

 

YAPILACAK FAALİYET

 

 

METOT

 

 

SORUMLU

 

SABOTAJ, TERÖR ve SAVAŞ Bomba İhbarı Alırsanız;

a) Arayan kişiden alabileceğiniz kadar çok bilgi alınız.

b) Bomba ihbarını aldıktan sonra, şüpheli hiçbir pakete dokunmayınız. Şüpheli paketin etrafını boşaltınız ve polise haber veriniz. Acil durum ekiplerinin ana yolları kullanmalarını engellemeyiniz.

Polis İmdat

155

Acil Durum Koordinatörü
Patlamalar Sırasında;

a) Patlama meydana gelmişse, en kısa sürede ve sakin şekilde olay yerini terk ediniz.

b) Dolaplardan ya da tavandan bir şeyler düşüyorsa, sağlam bir masanın altına giriniz.

c) Eğer yangın çıkmışsa; yere yakın durunuz ve

olay yerini en hızlı şekilde terk ediniz. Islak bir bezle ağzınızı burnunuzu kapayınız. Kapalı bir kapıya yaklaşırken, elinizin tersini kapıyı kontrol etmek için kullanınız. Eğer kapı sıcak değilse vücudunuzla destekleyerek kapıyı yavaşça açınız.

d) Ağır duman ve gazlar öncelikle tavanda toplanır. Her zaman dumanın altında kalmayı deneyiniz.

Tüm personel
Kimyasal Savaş Sırasında;

Ferdi Korunma:

a) En yakındaki sığınma bölgesine gidiniz. Kapatılmış pencere veya kapı aralıklarını, ek önlem olarak sulandırılmış çamaşır suyuna batırılmış bez, battaniye, vb. malzeme ile örtünüz.

b) Tehlike geçinceye kadar bekleyiniz.

c) Eğer gözlerinizde yanma varsa, bu gaz sızıntısının belirtisidir. Gözlerinizi bol su ile yıkayınız.

d) Sızıntı olduğunu tahmin ettiğiniz bölgeyi önce sulandırılmış çamaşır suyu ile daha sonra sabunlu su ile yıkayınız.

Toplu Korunma:

a) Tehlike anında en yakınınızda bulunan güvenli, kapalı bir yere gidiniz.

b) Paniğe ve heyecana kapılmayınız.

c) Yapılacak uyarılara göre hareket ediniz.

Tüm Personel
 

ACİL

DURUM

 

 

YAPILACAK FAALİYET

 

 

METOT

 

 

SORUMLU

 

DİĞER ÇEVRE KAZALARI  

Çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz.

 

Telefon Acil durum koordinatörü

 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
6.1. Formlar
֍ Acil durum iletişim telefonları,

֍ Acil durum ekipleri,
֍ Kaza bildirim formu,
6.2. Referanslar
֍ Acil durum eylem planı talimatı,

֍ Acil durum ekipleri görev tanımları.

7. DAĞITIM
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.